Konnect Ouderapp

In de Kinderopvang werken wij met de Konnect OuderApp. Met de Konnect OuderApp krijg je meer inzicht in wat je kind beleeft tijdens een dag opvang. De OuderApp draagt bij aan betere oudercommunicatie tussen ouder en medewerker in een veilige omgeving. Door de tijdlijn zie je in één opslag de foto’s en het verslag van de week.

Met de OuderApp blijf je op de hoogte met betrekking tot informatie van de groep, vanuit onze backoffice en onze oudercommissie. Ook kunt u in de OuderApp een service dag of extra dag aanvragen, je aanmelden voor een studiedag of je vakantiedag bevestigen/intrekken. Daarnaast vind je je facturen en jaaropgaaf terug in de OuderApp.

Alles is in één app te vinden waardoor we prettig samen kunnen werken!


Parro Ouderapp

Binnen het Basisonderwijs werken wij met de Parro app. Parro wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen ouders en school. Via de app ontvang je berichten en foto's van wat er speelt in de groep van jouw kind. Dit kunnen groepsberichten zijn, maar ook individuele berichten tussen ouders en leerkrachten. Ook worden er regelmatig nieuwsberichten geplaatst die voor de hele school bestemd zijn.

Parro draagt bij aan betere oudercommunicatie tussen ouder en medewerker in een veilige omgeving.