Welkom op de website van Kindcentrum 'De Levensbron'

Wij vormen een christelijk kindcentrum. Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar bieden we:

  • (VE)peuteropvang (2-4 jaar)
  • Buitenschoolse opvang ( 4-12 jaar)
  • Basisonderwijs (vanaf 4 jaar)

Dit doen we onder één dak, onder de naam Kindcentrum 'De Levensbron'. In Genemuiden werken we zeer nauw samen met onze zusterschool: Kindcentrum 'De Morgenster'.

Meer informatie?


Deze website geeft natuurlijk slechts een korte impressie van wie we zijn. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Neem gerust contact op!

Vacature overzicht

HR-medewerker

Scholengroep en Kindcentrum IJsselrijk
Bekijk vacature

De 'C' van CIKC, de 'C' van Christelijk

Onze kindcentrum heeft als grondslag de Bijbel als Gods onveranderlijk en onfeilbaar Woord, verklaard in de Drie Formulieren van Enigheid. In die grondslag weten we ons verbonden met de Hervormde gemeente (PKN) en de Hersteld Hervormde gemeente (HHK). We werken als kindcentrum, kerken en gezinnen nauw samen.

Een nieuw Kindcentrum!

Kindcentrum 'De Levensbron' is fonkelnieuw. Dat is ook de reden dat deze (tijdelijke) website nog niet helemaal gevuld is. De twee Kindcentra in Genemuiden, de Morgenster en de Levensbron, komen voort uit drie Hervormde Scholen. Per september 2023 zijn de Johannes Bogermanschool, de Maarten Lutherschool en de Johannes Calvijnschool opgegaan in twee nieuwe kindcentra.