Onze visie - waar willen we naartoe?


Op Kindcentrum 'De Levensbron' leren we kinderen vanuit de Bijbel christelijke normen en waarden aan. Kinderen mogen zichzelf zijn. We bereiden ze voor om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Medewerkers, ouder(s)/verzorger(s) en kinderen werken samen aan een gevoel van veiligheid en verantwoordelijkheid. We bieden elkaar vertrouwen en zijn gericht op groei. We kijken met een open blik naar elkaar en hebben een reflecterende houding.

Onze missie - hoe willen we daar komen?

We geven onderwijs en opvang op maat, gericht op de leer- en ontwikkelbehoeften van ieder kind. We willen elkaar inspireren en gaan voor kwaliteit. Dit betekent concreet:

  • 'De Levensbron' is de plek waar kinderen vanaf nul jaar leren, spelen, ontdekken en zich ontwikkelen.
  • We bieden opvang en onderwijs dat divers en uitdagend is. Leren moet betekenisvol en zinvol zijn.
  • We werken samen aan de brede doorgaande ontwikkeling van ieder kind, afgestemd op de behoeften van ieder kind. Kinderen worden daarbij steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling.
  • Ons (zorg)aanbod, ons pedagogisch klimaat en onze communicatie naar ouders(s)/verzorger(s) zijn eenduidig en helder.
  • Er is een goede samenwerking met ouder(s)/verzorger(s). Er is belangstelling voor de thuissituatie en we verwachten betrokkenheid van thuis.
  • We creëren in grote lijnen een eenheid tussen de verschillende Kindcentra binnen IJsselrijk.
Wij geloven dat kinderen vele talenten van God gekregen hebben. Op 'De Levensbron' helpen we de kinderen deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het is onze taak om deze ontwikkeling te stimuleren en in goede banen te leiden.

Ons team