Ontdekken, leren, geloven

Op de centrale wand in ons Kindcentrum staan de kernwaarden van IJsselrijk: ontdekken, leren en geloven. Deze kernwaarden vormen de basis voor ons Kindcentrum;
Ontdekken heeft bijvoorbeeld alles te maken met leren, maar ook met geloven. We mogen ons samen met de kinderen verwonderen over de schepping en de Schepper en alles ontdekken wat Hij gemaakt heeft. Daar valt ook veel over te leren.

Samen geloven

'Samen geloven' staat bovenaan. En dat is niet voor niets! Het geloof is voor ons namelijk de basis van al ons handelen en het fundament van ons onderwijs.
We beginnen iedere dag op ons Kindcentrum met God. Op dins- woens- en donderdag horen de kinderen een Bijbelverhaal. We gebruiken daarvoor de methode 'Hoor het
Woord'. Samen geloven beperkt zich echter niet tot Bijbelverhalen, Psalmversjes aanleren of vieringen, maar doortrekt en stempelt ons hele onderwijs.